Get Adobe Flash player

Zabezpieczenie imprez w tym imprez masowych, stanowi również naszą specjalność.

Działamy na terenie całego Mazowsza na stałe współpracując z Agencjami Koncertowymi, Ośrodkami Kultury oraz Władzami Miast.


Oferujemy Państwu profesjonalne zabezpieczenie różnego rodzaju imprez plenerowych (pikniki, imprezy integracyjne dla firm), artystycznych (koncerty), sportowych (np. mecze piłki nożnej), rozrywkowych (dyskoteki), jak również imprez okolicznościowych w zamkniętych lokalach.

Dla klientów indywidualnych mamy również w ofercie zabezpieczenie imprez rodzinnych (imieniny, śluby, „18” itp.).


Zgodnie z przepisami (na podstawie art. 18 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298 i Nr 123, poz. 1353 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253)) każdy organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy.

Przez imprezę masową należy rozumieć imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy - nie mniej niż 300.


Na życzenie Kontrahenta wykonujemy plan ochrony, analizę potencjalnych zagrożeń i niebezpiecznych miejsc jak również pełną dokumentację niezbędną do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Prowadzimy również w Państwa imieniu rozmowy ze wszystkimi instytucjami, które wydają opinię w tej sprawie (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Inspektor Sanitarny) oraz wydają zezwolenie na przeprowadzenie imprezy (Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta).

 

Dla każdego z Klientów zapewniamy  indywidualne ustalenia oraz do negocjacji stawki za usługę, ustalane na podstawie realnych warunków danej imprezy, a nie sztywnej stawki za roboczogodzinę.


Dysponujemy liczną kadrą przeszkolonych, posiadających stosowne uprawnienia, oraz charakteryzujących się odpowiednimi cechami psycho-fizycznymi i wysoką kulturą osobistą pracowników z dużym doświadczeniem przy zabezpieczaniu różnego rodzaju imprez, co pozwala nam na wykonanie każdego zlecenia na najwyższym poziomie.

Wszyscy pracownicy są jednakowo umundurowania i oznaczeni (za wyjątkiem osób które „wtapiają się w tłum”) oraz posiadają wszelkie niezbędne wyposażenie.

Firma nasza posiada również profesjonalne środki łączności radiowej pracujące na określonym paśmie pozwalające na sprawną koordynację działań.


Zapraszamy do współpracy.